Polityka prywatności strony festiwalu Blues nad Bobrem 2019

 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy serwisu www.festiwalbluesnadbobrem.pl,
 2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług zapisów na warsztaty Blues nad Bobrem 2019, oraz zgłoszeń zespołów do Przeglądu Zespołów Bluesowych poprzez stronę www.festiwalbluesnadbobrem.pl,
 3. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Stowarzyszenie Blues nad Bobrem z siedzibą w Bolesławcu, 59-700, ul. Tadeusza Kościuszki 8/44, zarejestrowane pod numerem KRS 0000271893, NIP 6121516042, REGON 230450593,
 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego,
 5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zrachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika,
 8. Dane podane przez użytkownika w formularzu zapisu na warsztaty muzyczne, oraz formularzu kontaktowych są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu rejestracji na zajęcia warsztatowe, komunikacji z organizatorem festiwalu, zgłoszeniem do konkursu,
 9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych,
 10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie,
 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały,
 12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.festiwalbluesnadbobrem.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.